Приватне підприємство “Полтава-проект” надає широкий перелік послуг у галузі господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури на всіх стадіях (ЕП, РП, Р, П), у звичайних умовах, на територіях із підвищеною сейсмікою і складними інженерно-геологічними умовами:   

 %d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3 архітектурно-будівельне проектування будівель і споруд довільного призначення, форми і складності, довільної конфігурації та конструктивного рішення  – архітектурні рішення і проектування несучих конструкцій (фундаменти і надземні конструкції);
%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3транспортне проектування об’єктів, будівель, окремих та лінійних споруд, елементів благоустрою транспортної, пішохідної і велосипедної інфраструктур (наприклад, проектування автомобільних доріг, канатних підвісних доріг, об’єктів реклами, велопарковок та ін.);  
%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3енергоаудит і термомодернізація будівель з метою економії  енергії і зменщення втрат тепла;

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3проектування окремих інженерних мереж; розробка проектів организації будівництва; розрахунок кошторисної документації;

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3інструментальне обстеження  несучих конструкцій будівель і споруд із метою визначення їх фактичного технічного стану і надання рекомендацій із подальшої безпечної та безаварійної експлуатації;

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3проектування окремих конструкцій з метою виконання підсилення пошкоджених елементів, при виконанні проектів реконструкції (надбудови, прибудови, технічного переоснащення, зміни функціонального призначення);

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3обстеження та паспортизація об’єктів виробничого і громадського призначення (виконання візуального обстеження, визначення технічного стану, складання технічного паспорту);

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3лабораторні дослідження: неруйнівні випробування міцності будівельних конструкцій, вимірювальні роботи, інженерно-геологічні та геодезичні вишукування, випробування будівельних конструкцій (окремих  і у складі будівлі чи споруди), тепловізійна зйомка будівель, споруд,  інженерних мереж та лінійних споруд трубопроводів;
%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3авторський нагляд по результатам проектування з метою виявлення можливих відхилень від проекту підрядною організацією,  своєчасних та ситуативних змін проектних рішень під технічні чи технологічні вимоги Замовника або Генпідрядника;
%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3науковий супровід у галузі дослідження нових конструкцій, розробки методик їх  проектування, розрахунку основних характеристик, типових проектних рішень, лабораторних, чисельних або натурних випробувань, вирішення оптимізаційних задач і т.п.;
%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be3консультаційні послуги всім сторонам будівельного процесу : виробникам будівельних конструкцій, проектувальникам, підрядникам, Замовникам, експлуатуючим організаціям, органам державної інспекції, технічного і авторського нагляду та т.п.  

            Приватне підприємство «Полтава-проект» сумісним наказом (Мінбуд та МНС) №53/75 от 15.02.07 внесено у «Перелік спеціалізованих організацій, рекомендованих до виконання робіт по обстеженню і паспортизації існуючих будівель, споруд та інженерних мереж».
          Лабораторія неруйнівних випробувань будівельних конструкцій і геотехніки ПП «Полтава-проект» відповідає критеріям атестації та атестована на право виконання випробувань, результати яких використовуються під час робіт по забезпеченню захисту життя і здоров’я громадян. Лабораторія атестована державним підприємством «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», свідоцтво про атестацію №038-14 (дата видачі: 24.03.14, строк дії – до 26.03.17). 
    Все обладнання проходить щорічну повірку, а нормативно-технічна документація проходить актуалізацію у підрозділах ДП “Полтавастандартметрологія” та ДП”Дніпростандартметрологія”.
        Наші фахівці мають  наукові ступені докторів та кандидатів технічних наук, досвід виконання обстежень і проектування цивільних та промислових будівель і споруд на території України, Росії та Казахстану. Відповідальні виконавці та керівники структурних підрозділів підприємства  діють на підставі кваліфікаційних сертифікатів експертів та інженерів-проектувальників. Керівником напрямку обстеження і проектування є  доктор технічних наук, професор, експерт із технічного обстеження будівель і споруд, автор державних будівельних норм України (ДБН), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.