ПП “Полтава-проект” було засновано 25 вересня 2006 року як науково-інжинірингову фірму, з метою надання послуг у сфері проектування і обстеження несучих конструкцій, будівель і споруд.  З перших днів існування підприємство почало стрімке зростання на ринку цих послуг завдяки значному досвіду роботи інженерів, постійному розвитку матеріально-технічної бази (устаткування і програмного забезпечення), прекрасній класичній школі проектування і обстеження перейнятої у кращих фахівців в Україні, власним науковим дослідженням і багато чому іншому. Вже у кінці 2006 року підприємство змінило ліцензію з регіональною на всеукраїнську (ліцензія АВ №194378 видана Міністерством будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства).
         У 2007 році досягнення підприємства у сфері обстеження і паспортизації були відмічені спільним наказом Мінбуду і МНС про привласнення статусу “спеціалізованій організації, рекомендованій до виконання робіт по обстеженню і паспортизації існуючих будівель, споруд і інженерних мереж”.  Розвиток парку інженерного устаткування в 2008-2009 роках привів до створення вимірювальної лабораторії   (свідоцтво про атестацію №021-09, ДП ” Полтавастандартметрологія”).

У непростий час фінансових потрясінь 2009-2010 років підприємство продовжувало активно розвиватися на інженерно-практичному і науковому напрямах, виконувати роботи постійно розширюючи перелік послуг. Було виконано підвищення кваліфікації ряду інженерів і відповідне розширення ліцензії на проектування на територіях з підвищеною сейсмікою і із складними інженерно-геологічними умовами. 

           У 2011 році підприємство успішно пройшло ряд перевірок на відповідність ліцензійним умовам,  повторне ліцензування і атестацію лабораторії з її розширенням у сфері геотехніки і неруйнівного контролю.

У зв’язку зі змінами в законодавстві в 2012 році рядом фахівців підприємства були отримані кваліфікаційні сертифікати експертів з технічного обстеження будівель і споруд і інженерів проектувальників в частині забезпечення механічного опору і стійкості, а також інженерних вишукувань.  Фахівці ПП “Полтава-проект” намагаються завжди відповідати усім актуальним питанням в області проектування несучих конструкцій, будівель і споруд, постійно підвищувати свою кваліфікацію. Переважна більшість фахівців працюючих і співпрацюючих з підприємством мають ступні кандидатів і докторів технічних наук, величезну кількість публікацій в спеціалізованих виданнях, власних монографій, патентів на винаходи в Україні і за кордоном, частина з них є співавторами чинних українських нормативних документів. Увесь адміністративно-управлінський персонал підприємства має наукові ступені.

У 2013 році підприємство розширило сферу своєї діяльності на розробку і дослідження енергетичної ефективності огороджуючих конструкцій будівлі. Було закуплено відповідне устаткування і сертифікований інженер-проектувальник в частині забезпечення економії енергії.

      З кінця 2012 року ПП “Полтава-проект” бере активну участь в обстеженні стану і в розробці проектів капітального ремонту вулиць і доріг (ГІП цього напряму – сертифікований інженер-проектувальник в частині інженерно-будівельного проектування доріг). Лабораторія підприємства робить широкий спектр послуг у сфері неруйнівного контролю якості і визначення властивостей будівельних матеріалів і конструкцій, інженерних досліджень. Все устаткування проходить щорічну метрологічну перевірку, нормативно-технічна документація має щорічну актуалізацію. У 2014 році лабораторія пройшла черговий процес переатестації. Крім того була розширена сфера діяльності в області випробування будівельних конструкцій.

2015 рік був відмічений рядом цікавих робіт: градирні, будівлі БМЗ, проекти реконструкції промислових будівель, обстеження промислових будівель під реконструкцію і паспортизацію об’єктів. Для роботи в зоні ЧАЕС співробітники підприємства пройшли додаткові навчання і отримали безцінний позитивний досвід роботи в складних умовах з підвищеними вимогами до інженерно-технічної документації.  У тому році слід відзначити виконання проекту і натурне випробування типової плити покриття розмірами в плані 3 х 15,1 м.

У 2016 році на фірмі відбулося чергове розширення послуг, що надаються –  ми упевнено приступили до обстеження і виконання проектів опор мобільного зв’язку.  Роботи на висотних спорудах були представлені  обстеженням і геодезичною зйомкою димарів висотою 60-120 м, а також  обстеженням і перевірочними розрахунками анкерних опор лінії електропередачі через р. Дніпро заввишки 90 м.  Цього року нами було виконано величезну кількість об’єктів цивільного призначення: декілька шкіл, молодіжний центр, спорт. майданчики, декілька лікарень, дитячий сад, центр надання адміністративних послуг, багато доріг у м. Полтава і області та ін.  Наші проекти успішно пройшли перевірки в трьох експертизах. На підприємстві стажувалися нові, молоді фахівці, що встигли отримати наукову ступінь кандидатів технічних наук під керівництвом головного інженера підприємства Семко В.О.

У новому 2017 року нами розпочатий новий шлях до надання гарантовано якісних послуг нашим Замовникам і партнерам. У зв’язку з 10-річчям активної діяльності була проведена зміна логотипу і корпоративних кольорів підприємства, приступив до роботи новий сайт фірми. Нами продовжені роботи по розвитку і переатестації Лабораторії підприємства.  На цей рік нами заплановано цілий ряд яскравих проектних, дослідницьких і наукових звершень.

       Фахівці ПП “Полтава-проект” постійно надають послуги проектним, будівельним компаніям, власникам будівель, експлуатуючим організаціям, органам технічного нагляду. Підтримці високої кваліфікації інженерів сприяє робота і тісна співпраця з багатьма провідними технічними та науково-дослідними університетами України, безперервна наукова робота, широкий спектр інтересів, а так само активна громадянська позиція. Серед наших Замовників велика кількість провідних підприємств Полтавського регіону і України в цілому.  Керівництво ПП “Полтава-проект” дотримується принципів неухильного виконання узятих на себе зобов’язань перед Замовником, добросовісної і повної сплати усіх податків і зобов’язань перед державою.  

     Ми запрошуємо Вас стати нашими партнерами і будемо ради взаємній співпраці!